Privacy-Statement

 
Gegevens
LUXAR heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij  binnen Luxar met persoonlijke informatie omgaan. 
Alle gegevens die door Luxar worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Luxar geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
 
Registreren
Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Luxar is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.
 
Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie). In het geval u één van onze producten aanschaft, zult u worden gevraagd de nodige transactie gegevens te verlenen. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zullen we zo nu en dan, op vrijwillige basis, ook andere gegevens verzamelen, zoals uw voorkeuren en interesses.
 
Cookies
Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Links
Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot de de vennootschap of partners behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Sommige van deze sites stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.
 
Delen
In uitzonderingsgevallen deelt de vennootschap informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Beveiliging
Luxar gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
 
Bescherming
Luxar zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.